Morten Wangen -
 
Kjøps-/salgsvilkår for morten-wangen.com
LEVERANSENS OMFANG På nærværende betingelser kjøper kunden de(n) vare(r), som er beskrevet i tilsendt ordrebekreftelse
Alle varer kjøpes as is, så fremt de ikke er nye.  Dersom varen ikke blir betalt på paypal, Sendes varen i Postoppkrav  mot et tilegg på minimum kr 80 og maksimum 200.  Utkjøring skjer i sjeldne tilfeller mot et oppgjør på kr 5.30 pr km.
 
LEVERINGSTIDSPUNKT OG FRAKT
I tillegg til oppgitt pris kommer kostnad til frakt. Forsendelse av varer skjer med selvstendig befrakter utpekt av morten-wangen.com , så som Posten Norge. Den veiledende leveringstid er 1-7 arbeidsdager avhenging av valgt forsendelsesmetode.
 
PRIS OG BETALING
morten-wangen.com er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kunden påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, katastrofe, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.
 
FORCE MAJEURE
Dersom det skulle oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i en bestilling/ordre, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeur, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over. Her også innbefattet krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.
Website Builder drives av  Vistaprint